ทีมยัดห่วงชายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (วิทยาเขตเชียงใหม่) ผ่านฉลุยเข้าสู่รอบมหกรรมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

0
3521

ทีมยัดห่วงชายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (วิทยาเขตเชียงใหม่) ผ่านฉลุยเข้าสู่รอบมหกรรมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ หัวหน้าสต๊าฟผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลชายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแจ้งว่าจากการที่ทีมบาสเกตบอลชายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (วิทยาเขตเชียงใหม่) ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง “ตาลโตนดเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้จัดการทีม และมีอาจารย์นรินทร์ แสงศรีจันทร์ เป็นหัวหน้าสต๊าฟผู้ฝึกสอน

อาจารย์นฤมล หวานดี อาจารย์นรัญญา ด้วงพลับ และ ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์ เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนซึ่งทีมยัดห่วงของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและสรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง “ตาลโตนดเกมส์” มีดังนี้
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ลงสนามครั้งแรก มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (วิทยาเขตเชียงใหม่) เอาชนะทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไปด้วยคะแนน 99-43
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ลงสนามครั้งที่ 2 ทีม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (วิทยาเขตเชียงใหม่) เอาชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ไปด้วยคะแนน 68-63
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ลงสนามครั้งสุดท้ายทีมยัดห่วงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (วิทยาเขตเชียงใหม่) เอาชนะทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเจ้าภาพไปด้วยคะแนน 94-53
โดยการแข่งขันครั้งนี้มีผลทำให้ทีมยัดห่วงของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (วิทยาเขตเชียงใหม่)ได้ผ่านเข้าไปสู่รอบมหกรรมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ต่อไป