ผลการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนเหนือบน 2018 สนามที่ 2 แม่โจ้กอล์ฟคลับ

0
1215

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แผนกเยาวชนภาคเหนือตอนบน จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2018-2019 ภาคเหนือตอนบน สนามที่ 2  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม 2561 ณ สนามแม่โจ้กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์สปา พาร์ 72 ผลการแข่งขันมีดังนี้

Class A (อายุ 15-17 ปี) ประเภทชาย ชนะเลิศ พิริยศักดิ์ บุญญฐี 3 โอเวอร์พาร์ 75-72-147 รองชนะเลิศ ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล 8 โอเวอร์พาร์ 78-74-152 อันดับที่ 3 เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง 11 โอเวอร์พาร์ 77-78-155 อันดับที่ 4 อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 15 โอเวอร์พาร์ 78-81-159 อันดับที่ 5 ธารา สีเนทา 37 โอเวอร์พาร์ 89-92-181 ประเภทหญิง ชนะเลิศ  ศุภนุช สงค์ประเสริฐ 9 โอเวอร์พาร์ 75-78-153 รองชนะเลิศ ธัญญธร แถลงการณ์ 20 โอเวอร์พาร์ 83-81-164 อันดับที่ 3 ปราง โชติบาง 20 โอเวอร์พาร์ 81-83-164 อันดับที่ 4 กัญญาภัค นิธิสรกุล 54 โอเวอร์พาร์ 94-104-198

Class B (อายุ 13-14 ปี) ประเภทชาย ชนะเลิศ สิรภพ ยะปาละ 16 โอเวอร์พาร์ 83-77-160 รองชนะเลิศ ปริชญ์ โกศลศศิธร 17 โอเวอร์พาร์ 82-79-161 อันดับที่ 3 ปุณญพัฒน์ นันท์ศุภวัฒน์ 18 โอเวอร์พาร์ 82-80-162 อันดับที่ 4 Kevin Reimmann 19 โอเวอร์พาร์ 84-79-163 อันดับที่ 5 พัชรพล บั้งเงิน 22 โอเวอร์พาร์ 84-82-166

Class C (อายุ 11-12 ปี) ประเภทชาย ชนะเลิศ อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 9 โอเวอร์พาร์ 79-74-153 รองชนะเลิศ Zhao Yonghua 17 โอเวอร์พาร์ 82-79-161 อันดับที่ 3 สรัญ จันทราทิตย์ 27 โอเวอร์พาร์ 90-81-171 อันดับที่ 4 กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ 39 โอเวอร์พาร์ 95-88-183 อันดับที่ 5 ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 41โอเวอร์พาร์ 96-89-185 ประเภทหญิง ชนะเลิศ ธนานา คชสารมณี 9 โอเวอร์พาร์ 74-79-153 รองชนะเลิศ Eila Galitsgy 11 โอเวอร์พาร์ 77-78-155 อันดับที่ 3 ศิริพิมพ์ลภัส คณาญาติ 12 โอเวอร์พาร์ 83-73-156 อันดับที่ 4 ศธรกัญ เที่ยงศรี 13 โอเวอร์พาร์ 78-79-157 อันดับที่ 5 Serena Churchill 53 โอเวอร์พาร์ 99-98-197

Class D (อายุ 9-10 ปี) ประเภทชาย ชนะเลิศ ณัฐพัชร์ ปิ่นกาญจนโรจน์ 23 โอเวอร์พาร์ 82-85-167 รองชนะเลิศ Travor Cunningham 31 โอเวอร์พาร์ 88-87-175 อันดับที่ 3 วิชาวินย์ ฐิติวัฒนาการ 34 โอเวอร์พาร์ 95-83-178 อันดับที่ 4 นภัสปพล ชัยยศ 35 โอเวอร์พาร์ 91-88-179 อันดับที่ 5 ธิเบต อัตะบุษบ์ 45โอเวอร์พาร์ 96-93-189 ประเภทหญิง ชนะเลิศ  แองเจิล ทองอร่าม 11 โอเวอร์พาร์ 80-75-155 รองชนะเลิศ ธิรดา พันธ์ทอง 11 โอเวอร์พาร์ 80-75-155 อันดับที่ 3 พาไสว ฤทธิ์เต็ม 44 โอเวอร์พาร์ 93-95-188 อันดับที่ 4 รมยกร กุลสิรวิชย์ 52 โอเวอร์พาร์ 98-98-196

Class E (อายุ 7-8 ปี) ประเภทชาย ชนะเลิศ ณัฏฐ์ อินทร 18 โอเวอร์พาร์ 77-85-162 รองชนะเลิศ Greyson Edward Vaughn 56 โอเวอร์พาร์ 96-104-200 อันดับที่ 3 ฆฤณ อุดมทรัพย์ 62 โอเวอร์พาร์ 97-109-206 อันดับที่ 4 ณัฐนันท์ สิงโตโรจน์ 67 โอเวอร์พาร์ 102-109-211 อันดับที่ 5 Max Lee 74โอเวอร์พาร์ 103-115-218

Class F (อายุไม่เกิน 6 ปี) ประเภทชาย ธนัชวัฒน์ คล้ายทับทิม 85 โอเวอร์พาร์ 120-109-229

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2018-2019 ภาคเหนือตอนบน ครั้งต่อไป สนามที่ 3 กำหนดจัดแข่งขันในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ สนามกัซซันพานอรามากอล์ฟกลับ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ นายจิตติพล รักษธรรม ประธานอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน โทร.081-8813541 และ ผศ.ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์ อนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน โทร.081.9804603 สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์