โรงพยาบาลลานนา จัดงาน #คุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

0
329

#ศูนย์สูตินรีเวชกรรม #โรงพยาบาลลานนา จัดบรรยายการอบรมให้ความรู้ในกลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ ในหัวข้อเรื่อง “คุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ” … เพื่อลูกน้อยในครรภ์เจริญเติบโต อย่างสมบูรณ์และแข็งแรง รอบที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โดยมีหัวข้อการบรรยายเรื่อง การเตรียมตัวระหว่างตั้งครรภ์ , การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ , การเตรียมตัวก่อนไปคลอด และคำถามที่พบบ่อยในพ่อแม่มือใหม่รวมทั้งมี WORK SHOP การสาธิตวิธีการอาบน้ำทารก วิทยากรโดย พญ.รวีวรรณ คำโพธิ์ สูตินรีแพทย์ ประจำศูนย์สูตินรีเวชกรรม และทีมวิทยากรจากแผนกห้องคลอด-ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลลานนา มาบรรยายให้ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติ โดยมีคุณพ่อ คุณแม่ตั้งครรภ์ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลลานนา