เปิดตัวเว็บไซต์!“อุ๊ยคำดอทคอม”

0
578

สําคัญคือ “โครงการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย” โดยมูลนิธิฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรหยุดการเผาและลดการใช้สารเคมี อีกทั้งยังช่วยจําหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ อุ๊ยคำช้อปปิ้ง หรือ อุ๊ยคําดอทคอม (www.ouikum.com) เพื่อรองรับสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรที่ลดการเผา ซึ่งในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้ทำการอบรมเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคของ ประเทศไทยไปแล้วกว่า 38 จังหวัด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิกหยุดเผาจากโครงการหยุดการเผาบนพื้นที่การเกษตร แล้วจํานวนกว่า 22,000 ราย และทําให้พื้นที่มากกว่า 200,000 ไร่ กลายเป็นพื้นที่การเกษตรปลอดการเผาไหม้
นายเจษฎากร ณ ลำพูน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ล่าสุด มูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิฯ และให้ความรู้แก่เกษตรกรรวมถึงประชาชนผู้สนใจ พร้อมทั้งได้มีการเปิดตัวเว็บไซต์ อุ๊ยคำช้อปปิ้ง ในงานด้วย
สำหรับเว็บไซต์ อุ๊ยคำ (www.ouikum.com) นายเจษฎากร ได้กล่าวถึงที่มาว่า มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะเป็นหน่วยงานร่วมรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร และหยุดการใช้สารเคมีในประเทศไทย ซึ่ง 1 ปีที่ผ่านมาก็มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 2 หมื่นราย ทั่วประเทศ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ก็ได้ขยายเครือข่ายโดยการเดินทางไปอบรมเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านทางสภาเกษตรจังหวัดเกือบทุกจังหวัดเพื่อที่จะรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม ส่วนของเกษตรกรที่มาร่วมรณรงค์และร่วมค้าขายผ่านเว็บเราก็จะมีคำถามว่า ถ้ามาร่วมรณรงค์แล้วสิ่งที่เขาจะได้เป็นการตอบแทนคืออะไร ทางเราก็เลยเอาโจทย์นี้มาคิด เพื่อหาแนวทางพัฒนาช่วยเหลือเกษตรกรในทุกมิติ โดยสรุปก็คือต้องมุ่งที่จะช่วยเหลือเขาในด้านการทำการตลาดเพื่อชดเชยตอบแทนให้เขา ช่วยเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจของครัวเรือน เศรษฐกิจของกลุ่มวิสาหกิจฯ ซึ่งตรงนี้ถือว่าสำคัญที่สุดในการจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเขา จึงเป็นที่มาของการ ทำเว็บไซต์ อุ๊ยคำดอทคอม ขึ้นมาครั้งนี้

เว็บไซต์ อุ๊ยคำ จะเป็นการรวบรวมเอากลุ่มวิสาหกิจชุมชน มาร่วมกันบนตลาดออนไลน์ หรือมาเก็ตเพลส ตอนนี้มีอยู่กว่า 580 กลุ่มทั่วประเทศ มีสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมดกว่า 700 รายการ มีการแยกหมวดหมู่ชัดเจน อาทิ สินค้าหยุดเผา โอทอป สินค้าไม่ใช้สารเคมี ฯลฯ ขายอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน น่าสนใจทั้งสิ้น เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสามารถสมัครร่วมโครงการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เว็บเราไม่ได้มุ่งเน้นที่จะแสวงหากำไรอย่างเต็มรูปแบบ เพียงแต่เป็นตัวแทนช่วยเหลือเกษตรกรเอาสินค้า ผลผลิตต่างๆ มาขายบนเว็บเพื่อช่วยพัฒนาด้านการตลาดให้เขาอยู่ได้ ข้อดีของเว็บเราคือ ผู้ซื้อผู้ขายสามารถพบกันได้โดยตรง โดยที่เราจะเป็นคนรวบรวมฐานข้อมูลให้
เว็บอุ๊ยคำ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากมูลนิธิฯ บางส่วนนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ก็ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการ ประชาสัมพันธ์ อาทิ กรมส่งเสริมการส่งออก ได้นำเว็บอุ๊ยคำ ไปโฆษณาเป็นแบนเนอร์อยู่บนเว็บของกรมฯ เพื่อให้สินค้าของเกษตรกรที่มีมาตรฐานสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ต่อไป
เกษตรกร หรือประชาชนผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) 253/3 หมู่ที่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 20180 (ติดต่อโทร. 088-2526097 คุณจิตราภรณ์, โทรศัพท์/โทรสาร 053-465545)