เชียงใหม่พร้อมรับ ผู้ว่าการฯ ยูนนาน

0
317

คณะผู้แทนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือเตรียมการต้อนรับคณะผู้ว่าการมณฑลยูนนาน กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้แทนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Ms.Gu Qiong ผู้อำนวยการแผนกงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานการต่างประเทศ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ นาย วิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับกำหนดการเดินทางของคณะผู้ว่าการมณฑลยูนนาน พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ และเตรียมล่วงหน้าก่อนคณะผู้ว่าการฯ จะเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาดูงานด้านการผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง พร้อมทั้งเยี่ยมชมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
​นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่ยินดีต้อนรับและเตรียมการรับรองอย่างเต็มที่ และเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลตามสถานที่ต่างๆ ที่ทางคณะกำหนดเดินทางเยือน ที่ผ่านมาทางมณฑล ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทยมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งการมาเยือนของคณะผู้ว่าการฯ ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การศึกษา และการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต