ยินดีกับผู้อำนวยการฯ….

0
202

ยินดีกับผู้อำนวยการฯ……………ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พร้อมบุคลากรวิทยาลัยฯ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ ฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา