กฐินพระราชทาน………..

0
267

กฐินพระราชทาน……………รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 นำไปถวาย ณ วัดพระเจ้าล้านทอง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมี ประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงแสน ร่วมพิธี