เยี่ยมทหารกองประจำการ

0
586

นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ตรวจเยี่ยมทหารกองประจำการ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารใหม่ และให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกองประจำการ ณ โรงอาหารกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41