ร่วมค่าย GPSCYSI Cam

0
266

อ.ณัฐพล อุ่นภักดิ์ อาจารย์ประจำสาขางานการตลาด นำทีมนักศึกษาสาขางานการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 30 ทีม จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ในข้อเสนอผลงาน “ละลายลำ (วัตถุดิบปรุงอาหารของคนภาคเหนือ)” เข้าร่วมทำกิจกรรมในค่าย GPSCYSI Camp ภายใต้โครงการ GPSC Young Social Innovator 2019 ณ บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เมื่อวันก่อน