หอการค้ากลุ่ม จว.เหนือตอนบน 1 รุกผลักดันแก้ปัญหาหมอกควัน

0
417

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1, นายอนุวัฒน์ ภูวเศรษฐ์ เลขาธิการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ หอการค้า ภาคเหนือตอนบน 1, นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และนายสุรชาติ ภีระคำ รักษาการประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิก ร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมฮาร์โมไนซ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา
นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กล่าวว่า ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งนี้วาระการประชุมแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้ง กกร.นั้น ตามแนวทางปฏิบัติ กกร.กลุ่มจังหวัดจะมีคณะกรรมการไม่เกิน 15 ท่าน จะต้องมีที่ปรึกษา เลขนุการของกลุ่มที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามโครงสร้างของคณะกรรมการ ส่วน กกร.จังหวัดจะมีคณะกรรมการไม่เกิน 9 ท่าน ซึ่งต้องศึกษาดูถึงกฎระเบียบข้อบังคับที่จะทำให้องค์กร กกร.จังหวัดจะดำเนินการอย่างไรได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้วาระแนวทางการผลักดันแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ ซึ่งปัญหาหมอกควันนั้นเป็นปัญหาอย่างมาก และในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมฮาร์โมไนซ์ จังหวัดเชียงใหม่ และ กกร.จะได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อช่วยกันเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันในเขตภาคเหนือทุกวิถีทาง
ด้านนายอนุวัฒน์ ภูวเศรษฐ์ เลขาธิการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ หอการค้า ภาคเหนือตอนบน1 กล่าวว่าจากการประชุม กกร.ที่ผ่านมาการ ประชุมเรื่องผลกระทบหมอกควัน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาด้านสุขภาพนั้น มองว่าสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา ค่อนข้างมากมายโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการสะสมเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่ถือว่าหนักมาก ทั้งนี้ กกร.จะมีการหารือถึงแนวทางและเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อช่วยหาวิธีแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป และจากการที่ได้ประชุมร่วมคณะกรรมการที่จังหวัดสุโขทัยกับทางหอการค้าไทยในครั้งนั้นเห็นว่าต้องยกระดับกลไกให้สูงเทียบเท่ากับความรับผิดชอบของหน่วยงานปัจจุบันอีกด้วย ทั้งนี้ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ หอการค้าไทยจะได้มีการสรุปนำเสนอ นายก หรือผู้แทนให้รับมอบสมุดขาวที่หอการค้าไทย ของพื้นที่จังหวัด และของประเทศเพื่อนำเสนอปัญหาให้กับรัฐบาลให้รับทราบต่อไป
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อการแก้ไขวิฤกฤติฝุ่นควันที่กำลังคุกคามประชาชนภาคเอกชน จึงได้มีข้อเสนอร่วมกันเพื่อขอให้รัฐบาล 1.ระยะสั้นและกลาง (ปี2562-2563) ให้มีคณะกรรมการบริหารอากาศแห่งชาติ เพื่อดำเนินการควบคุมภาพอากาศในประเทศไทยให้มีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิต 2.ระยะ (ปี2564 ) ต้องประกาศใช้กฎหมายอากาศสะอาดและองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม