กลุ่มเมืองไทยฯทำบุญใหญ่ ถวายผ้ากฐิน วัดเกตการาม

0
550

เมื่อวันที่ผ่านมา นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อการบูรณะปฎิสังขรณ์ พระอารามวัดเกตการาม ณ วัดเกตการาม ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางยุพา ล่ำซำ นายสาระ ล่ำซำ นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย นางจิตกานต์ ล่ำซำ นางภคินีนาถ ติยะชาติ และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ รวมถึงผู้บริหารพนักงานของกลุ่มเมืองไทยเข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้ มีผู้มีจิตศรัทธา บริษัทคู่ค้า ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเมืองไทยฯ ร่วมทำบุญอย่างคับคั่ง
วันเดียวกัน บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตฯ ยังได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมส่งมอบความความสุขและรอยยิ้ม ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม ตามโครงการ “เพราะความสุข คือ การแบ่งปัน” อีกด้วย