ม.ราชภัฎ ชม. พร้อมรับกีฬา “พิงคนครเกมส์”

0
484

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 “พิงคนครเกมส์” ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทั้ง 12 ฝ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 “พิงคนครเกมส์” ประจำปี 2563 โดยมีประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง 12 ฝ่ายได้แก่ฝ่ายอำนวยการแข่งขัน ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายเทคนิคกีฬา ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดการแถลงข่าว ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ และฝ่ายประเมินผล เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
โดยกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 “พิงคนครเกมส์” ประจำปี 2563 ได้กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วม
สำหรับกีฬาที่จะจัดการแข่งขัน มี 15 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เทนนิส สนุกเกอร์ กรีฑา จักรยาน กอล์ฟ และหมากกระดาน