หั่นเหลือ12นักตบ ลุยกีฬา“ตากเกมส์”

0
290

เชียงใหม่หั่นตัวนักกีฬาตบลูกยางสาวจาก 18 คนหั่นเหลือ 12 คนพร้อมลุยกีฬาตบลูกยางกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 “ตากเกมส์”
นายสุรพล ทองรัตน์ ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลังจากที่ฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงที่มีอายุไม่เกิน 17 ปีและได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ไว้จำนวน 18 คนพร้อมกับได้ทำการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ที่จังหวัดตาก
ซึ่งก่อนออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 “ตากเกมส์” ที่จังหวัดตากฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการตัดตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจากทั้งหมดจำนวน 18 คนที่มาเก็บตัวฝึกซ้อมและได้ทำการตัดตัวครั้งสุดท้ายเหลือเพียง 12 คนไปลุยกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ที่จังหวัดตากโดยนักกีฬาวอลเลย์บอลทั้ง 12 คนประกอบด้วยนางสาวอัจฉราพรรณ ไลย์ จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางสาวลักษิกา ปันชัย จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เด็กหญิงเกวลิน อุดเป็ง จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เด็กหญิงชลธิชา ด้วงสังข์ จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เด็กหญิงลลิตพรรณ ชัยปินชนะ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวณัฐณชา อนุรุทธิเนตรศิริ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวพิยะดา วันศิลา จากโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม นางสาวภัทรัชรินทร์ หอสุวรรณ จากโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม นางสาวยุภาวรรณ แก้วยะ จากโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม นางสาวพรนิภา แสงจันทร์ จากโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม นางสาววริศรา เงาทอง จากโรงเรียนแม่หอพระ และนางสาวกุลธิดา จันออน จากโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาโดยมีนายสุรพล ทองรัตน์ เป็นผู้ฝึกสอน นายธัชกร พุกกะมานและนายนนทนันท์ คันธวงค์ เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน