ชุมชนแม่งอนฝาง จะจัดวิ่งการกุศล แบ่งเป็น3ประเภท

0
415

ชาวชุมชนตำบลแม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการ เดินวิ่งการกุศลแม่งอน รักษ์สานต่อ เพื่อร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 และสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
นายกิตติพงษ์ ยาวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ชุมชนบ้านยาง และ อบต.แม่งอน เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการเป็นส่วนหนึ่ง ในการที่จะส่งเสริม ให้ประชาชนได้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจถึงความสำคัญ และบทบาท ของการร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการ สนับสนุนให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายการเดินวิ่ง ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดสุขภาพที่ดีลดความสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆอันเกิดจากการไม่ออกกำลังกายและยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีสุขภาพที่ดี คณะผู้จัดงานจึงได้จัดโครงการ “เดินวิ่งการกุศล แม่งอนรักษ์สานต่อ”ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 2562 – 1 ธ.ค. 2562เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9
การแข่งขันแบ่งออก เป็น 3 ประเภท คือ 1.ฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ค่าสมัคร 700 บาท 2.มินิ มาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท และ 3.ฟันรัน ระยะทาง 4 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานชัวคราว โทร. 088-2695329 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พฤศจิกายน 2562 จะทำการแข่งขันวันที่ 1 ธันวาคม 2562 รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้กับชุมชน ในเส้นทางวิ่ง เพื่อนำไปพัฒนาสาธารณประโยชน์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป