รับมอบป้าย

0
225

ภาสกร บุญญลักษม์ รองผวจ.เชียงราย เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย รับมอบต่อจาก ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผวจ.เชียงราย ในฐานะตัวแทนของจังหวัดเชียงราย ที่เข้ารับมอบป้ายเกียรติยศและเกียรติบัตรเมืองกีฬา จาก พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมต.การท่องเที่ยวและกีฬาในโอกาสที่จังหวัดเชียงราย เป็น 1 ใน 10 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา