น้อมจิตคารวะ “อาจารย์ใหญ่” ครูผู้ไร้ลมหายใจ

0
1981

“พิธีพระราชทานเพลิงอาจารย์ใหญ่”อาจารย์ใหญ่ในวงการแพทย์ ครูผู้มีคุณูปการต่อวงการแพทย์อย่างมหาศาล

อาจารย์ใหญ่คือผู้อุทิศร่างกาย ต่อยอดอนาคตให้นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อการเรียนการสอนมากมายหลายด้าน เป็นแหล่งศึกษาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่เสมอ อันจะส่งผลให้การบริการ รักษาผู้ป่วยมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและได้ผลดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันแพทย์ทั่วโลก ได้ทำการศึกษาและฝึกฝนเทคนิคใหม่ๆ เพื่อการรักษาผู้ป่วยให้ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ต่อวงการแพทย์

ดังนั้น ร่างอาจารย์ใหญ่ จึงเป็นอีกแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาพัฒนาด้านงานวิจัย ต่อวงการการแพทย์ ใน“ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ มช.” นอกเหนือจากนี้โครงกระดูกของอาจารย์ใหญ่ ยังใช้สำหรับฝึกฝนบุคลากรและทำวิจัยในเรื่องรูปร่างของกระดูก ที่จะมีส่วนช่วยในการพิจารณาคดีที่มีผู้เสียชีวิตแบบปริศนาบางประการได้ โดยทางคณะฯ มีศูนย์นิติวิทยากระดูก เป็นแห่งแรกของอาเซียน ที่มีกระดูกอาจารย์ใหญ่ที่สมบูรณ์ ถึง 500 – 600 โครง

การเก็บรักษาร่างของอาจารย์ใหญ่เพื่อที่จะนำมาใช้เพื่อการศึกษา มีอยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 1) ร่างอาจารย์ใหญ่ดองเพื่อทำการศึกษากายวิภาค 2) ร่างอาจารย์ใหญ่ที่นำมาศึกษาโครงการะดูกโดยการฝังทรายเพื่อให้เนื้อเยื่อออกจากกระดูกให้มากที่สุด และ3)อาจารย์ใหญ่ที่แช่แข็งในห้องเย็น เพื่อนำไปศึกษา และฝึกฝนการทำหัตถการ ในศูนย์ฝึกผ่าตัด

ทั้งนี้การอุทิศร่างกายนั้น ถือว่าเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ และได้บุญกุศลสูงสุดเป็นอย่างยิ่ง ก่อนการเรียนจะมีพิธีขอขมาอาจารย์ใหญ่และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ และเมื่อสิ้นสุดการศึกษา จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ในแต่ละปีการ ศึกษา ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติ อย่างไรก็ตามผู้ที่บริจาคร่างกาย สามารถบริจาคบริจาคอวัยวะได้เช่นกัน เช่น ดวงตา ไต

สำหรับผู้ที่ให้ความสนในการบริจาคร่างนั้น เดี๋ยวนี้ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะ เพียงพกบัตรประชาชน ก็สามารถลงทะเบียนทำบัตรอุทิศร่างกายได้แล้ว โดยในแต่ละปี คณะแพทยศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้ร่างอาจารย์ใหญ่จำนวนมาก ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคร่าง สามารถ ติดต่อได้ที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-935312 และ 053-935318