ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชิญร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 18

0
1796

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 18 ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต รุ่นที่ 18 ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าอาคารวัฒนาราชนครินทร์ ในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป.