เชียงใหม่-“มะม่วงน้ำดอกไม้ล่าฤดู” ราคาพุ่ง75 บาทต่อกิโลกรัม

0
846

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมจุดรบรวมผลผลิตมะม่วงคุณภาพ “บริษัทบุญพลกิจ จำกัด” อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางวรินทร มั่งมูล อูเกษตรอำเภอพร้าว และนางบุญศรี อรุณศิโรจน์ ให้ข้อมูลสถาณการณ์มะม่วงอำเภอพร้าวในปัจจุบัน

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าเชียงใหม่นั้นได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ด้านในระบบการผลิตพืช ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ผลิตระบบคุณภาพ การบริหารจัดการกลุ่ม เชื่อมโยงตลาด โดยอำเภอพร้าวนั้นก็มีการรวมกลุ่มผลิตมะม่วงคุณภาพแปลงใหญ่ โดยที่ผ่านมาผลผลิตมะม่วงในฤดูกาลนี้มีปริมาณมากทำให้ประสบปัญหาด้านราคา แต่สำหรับมะม่วงคุณภาพนั้นทางนางบุญศรี อรุณศิโรจน์ เป็นทั้งเกษตรกรและจุดรวบรวมมะม่วงส่งออกคุณภาพให้ข้อมูลว่าพร้าวยังมีผลผลิตออกสู่ตลาดอยู่จนถึงเดือนสิงหาคม เพราะผลิตบนที่สูงอย่างตำบลแม่แวนจะสุกช้ากว่าที่อื่น ทำให้ราคาในปัจจุบันของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเบอร์ A ราคาอยู่ที่ 75 บาทต่อกิโลกรัม น้ำดอกไม้เบอร์ 4 อยู่ที่ 50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งนับว่าราคาค่อนข้างสูง

ซึ่งตลาดคู่ค้าที่สำคัญคือ ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย สิงค์โป ฮ่องกง วันหนึ่งที่จุดนี้จะซื้อมะม่วงจากเกษตรกรกว่าเฉลี่ยวันละ 40 ตัน และคัดเกรดเพื่อส่งประเทศปลายทางเอง และยังกล่าวถึงว่าที่นี้ไม่ประสบปัญหาในการส่งออกเพราะอาศัยความเข้มแข็งของกลุ่ม ความซื่อสัตย์ของเกษตรกร และต่อคู่ค้าของตนซึ่งทำให้จุดรวบรวมนี้สามารถช่วยกระจายผลผลิตสู่อำเภอพร้าวปีละกว่า 100 ล้านบาท