วิกฤติแล้ง! แม่กวงหยุดจ่ายน้ำ

0
360

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ขณะนี้ว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 71 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 27 % โดยในปี 2561 ณ วันเดียวกันนี้ มีน้ำอยู่ 135 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 51% สรุปได้ว่าปีนี้มีน้ำน้อยกว่าปีที่แล้ว 64 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 24%
สถานการณ์น้ำของเขื่อนแม่กวงตอนนี้ถือว่าน้ำค่อนข้างน้อย ทำให้ทางโครงการฯ ต้องปรับแผนการส่งน้ำทันที เบื้องต้นต้องหยุดการส่งน้ำในรอบเวรชั่วคราว โดยทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคาดการณ์ว่าวันที่ 1 ม.ค.63 น่าจะมีน้ำในเขื่อนอยู่ที่ 76 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (19พ.ย.62) เวลา 09:30 น. ทางโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีการประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้อย่างเร่งด่วน