วันพฤหัสบดี, มกราคม 20, 2022
หน้าแรก 2019 ตุลาคม

จดหมายเหตุรายเดือน ตุลาคม 2019

พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ผู้ถักทอสายใย เชียงใหม่-ลำพูน ผ่านผ้าไหมยกดอก

0
ความสัมพันธ์ของเจ้าดารารัศมีกับเจ้านายสายสกุลลำพูน ความสัมพันธ์ระหว่างพระราชชายา เจ้าดารารัศมี กับเจ้านายสายสกุลลำพูนนั้น มีความแน่นแฟ้นกันอย่างยิ่ง เห็นได้จากช่วงที่พระองค์มีโอกาสเสด็จนิวัติกลับเชียงใหม่ วันที่ 9 เมษายน 2452 ได้ประทับอยู่ 20 วัน จากนั้นเสด็จนครลำพูน ดังปรากฏในสำเนาพระราชโทรเลขระหว่างพระราชชายาฯ กับพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ว่า วันที่ 1 พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ศก 128 เจ้าดารารัศมี เมืองลำพูน โทรเลขวันที่ 29 รับแล้ว ขอให้บอกความระฦกถึงเจ้านครลำพูน ละครในการขึ้นเรือนสนุกมาก คิดถึง สยามินทร์ ก่อนที่เจ้าดารารัศมีจะเสด็จถึงนครเชียงใหม่ ขณะนั้นเจ้าผู้ครองนครลำพูน (องค์ที่ 9) คือเจ้าหลวงอินทยงยศโชติ ได้มอบหมายให้ “เจ้าบุรีรัตน์” (ต่อมาคือเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย) ไปดำเนินการสร้างพลับพลาที่ประทับแรมที่ดอยน้อย 1 หลัง และที่บ้านวังพร้าว 1 หลัง เพื่อใช้สำหรับรับเสด็จพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ใช้เวลาทำงานประมาณ 15 วัน เกี่ยวกับเจ้าหลวงอินทยงยศโชตินั้นมีเกร็ดเล่ากันในคุ้มเจ้าลำพูนว่า เมื่อครั้งที่เดินทางลงไปถวายเครื่องราชบรรณาการในฐานะเจ้าประเทศราชแด่รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่า “เจ้าหลวงลำพูน เราเกิดปีเดียวกัน อายุเท่ากัน ถ้าตายเราตายพร้อมกันนะ” เจ้าหลวงอินทยงยศโชติกราบทูลสนองว่า “พะยะค่ะ” และในที่สุดหลังจากรัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคต เพียง 3 วัน เจ้าหลวงอินทยงยศโชติก็ถึงแก่พิราลัย ในยุคของเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ มีครั้งหนึ่งท่านได้ต้อนรับพระราชชายาฯ เสด็จไปยังคุ้มหลวงลำพูน (ในยุคนั้น อาคารยังไม่ใช่หลังปัจจุบัน แต่เป็นอาคารไม้และเคยตั้งอยู่บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน) มีการบันทึกไว้โดยเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ว่า พระราชชายาฯ ร่วมเสวยพระกระยาหารกับพระประยูรญาติฝ่ายลำพูน พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อธิดาของท่านคือเจ้าหญิงประกายคำ (ธิดาของเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์กับหม่อมคำแยง) กับเจ้ารวงคำ (ธิดาของเจ้าราชสัมพันธวงศ์ กับเจ้าหญิงส่องหล้า น้องสาวคนเล็กของเจ้าหลวงจักรคำ) พระราชชายาฯ มีพระประสงค์จะรับเจ้าหญิงน้อยทั้งสองไว้ในพระอุปถัมภ์ เจ้าหญิงประกายคำตกลงรับสนองพระเมตตาทันที ส่วนเจ้ารวงคำนั้นยังคิดถึงเจ้าพ่อเจ้าแม่อยู่มากจึงไม่ตอบรับครั้งนั้น ในที่สุด พระราชชายาฯ รับอุปการะเพียงแต่เจ้าหญิงประกายคำองค์เดียว ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้าแก่เจ้าหญิงส่วนบุญ พระราชชายาฯ ได้ชักชวนให้เจ้าหญิงส่วนบุญ ผู้เป็นชายาของเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหญิงลำเจียก (ธิดาองค์โตของเจ้าหลวงจักรคำฯ กับแม่เจ้าขานแก้ว) ให้ไปเข้าเฝ้าที่พระตำหนักของพระองค์ที่เชียงใหม่หลายครั้ง เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทอผ้า ซึ่งในภายหลังทั้งสองท่านได้นำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้แก่ช่างทอผ้าที่คุ้มหลวงสืบมา เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่ ได้กล่าวถึงพระราชชายาฯ เกี่ยวกับบทบาทเรื่องผ้าทอว่า “พระราชชายาฯ ทรงรวบรวมช่างผู้ชำนาญในการทอผ้าซิ่นตีนจกมาทอที่โรงกี่ในพระตำหนัก รวมทั้งเปิดสอนให้ผู้ที่สนใจด้วย ผ้าซิ่นตีนจกเป็นการฝีมือชั้นศิลปะโบราณ โดยเก็บดอกด้วยมือทีละดอก และทอพร้อมกันไป เจ้านายสมัยโบราณใช้ไหมทองเป็นไหมยืน ทำริ้วที่ผืนซิ่น แล้วต่อด้วยตีนจก ยกดอกด้วยไหมทองบนพื้นสีแดง เคยเห็นการทอผ้าที่โรงกี่ในพระอุปถัมภ์ ตั้งกี่หลายหลัง ทอซิ่นยกเป็นผ้าไหมยกดอกทั้งผืนและตีนจก ตลอดจนผ้ายกดอกด้วยไหมทองไหมเงิน พระราชชายาฯ ท่านจะทรงควบคุมการย้อม การทอ ตลอดจนการใช้สีและลวดลาย ด้วยพระองค์เอง” นุ่งยก ห่มตาด ถ้าดูจากพระฉายาลักษณ์ของพระราชชายาฯ ภาพหนึ่งพบว่าพระองค์ท่านแต่งกายแบบเต็มยศสวมเสื้อลูกไม้ สายสะพาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คาดเข็มขัดผ้าต่วนสีขาว ทรงผ้าซิ่นไหมยกดอกสีอ่อน สวมถุงน่องรองเท้าส้นสูง การแต่งกายเต็มยศเช่นนี้ ผู้รู้ด้านภูษาภรณ์ได้ให้คำจำกัดความว่า ในโอกาสที่มีพระราชพิธีสำคัญ พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในราชสำนักสยาม จะกำหนดให้ “นุ่งยก ห่มตาด” หมายความว่าสตรีในวังหลวงไม่ว่าจะมาจากหัวเมืองใดก็ตาม ล้านช้าง ล้านนา ปัตตานี ฯลฯ ยามปกติอาจแต่งตัวตามท้องถิ่นนิยมอย่างไรก็ได้ แต่ยามเข้างานพระราชพิธีต้อง “นุ่งยก ห่มตาด”...

เฉลิมฉลองพร้อมมอบรางวัล แชมป์กอล์ฟการกุศล สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2562

0
ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด งานเลี้ยงฉลอง และมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2562 โดยมี ศ. ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.พญ. อัมพิกา มังคละพฤกษ์ กรรมการและเลขานุการ กองทุนหมอเจ้าฟ้า...

แก๊ง3ช่าจับมือวอร์มอัพ จัดงานบุญชวนบริจาค-ประมูลของ สร้างกำแพงวัดป่า ที่รกร้างกว่า 700 ปี

0
แก๊งสามช่า ร่วมกับ วอร์มอัพ คาเฟ่ เชียงใหม่ ร่วมสร้างธารบุญใหญ่ ขอเชิญมิตรรักสหายธรรม  “ร่วมทำบุญเพื่อสร้างกำแพงวัด” ณ วัดป่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชธรรมาราม  ต.ชมภู  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่ที่รกร้างมากว่า 700 ปี             โดยจะมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2562 เริ่มต้นกิจกรรมตั้งแต่เวลา 13:00 น. ร่วมตั้งขบวนแห่กับแก๊งค์สามช่า...

‘SUN’ อิ่มบุญ สืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี พร้อมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ที่วัดป่าชี่ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

0
‘SUN’ อิ่มบุญ สืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี พร้อมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ที่วัดป่าชี่ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ วัดป่าชี่ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง...

เตรียมพบ เทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่สุดของภาคเหนือ Jive Garden14

0
เมื่อค่ำวันที่ 24 ต.ค.62 ที่ Warmup Cafe เชียงใหม่ ได้มีการจัดแถลงข่าวการจัดงาน Jive Garden ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 แล้วในชื่อ Jive Garden 14 Good Vibe Good Friend ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานบันเทิง ยกขบวนศิลปินดังจากทั่วประเทศมาให้ความบันเทิงเช่นเคย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในพื้นที่ วิวพอยต์ปาย วันที่...

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์ ผุดโครงการ จัดอบรม “เยาวชนทูตการท่องเที่ยวแห่งภาคเหนือ”

0
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “เยาวชนคนดีสู่การเป็นทูตการท่องเที่ยวแห่งภาคเหนือ” โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แหล่งเรียนรู้เพื่อเยาวชนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกต่อส่วนรวม...

เทศกาล “โคมยี่เป็ง ครั้งที่ 25” “ตามประทีปโคมไฟในงานบุญตั้งธรรมหลวง” ขบวนโคมไฟสีสันยี่เป็ง เติมแต่งสีแห่งรัตติกาลยามค่ำคืน ยิ่งใหญ่อลังการใจกลางไนท์บาร์ซ่า เชียงใหม่...

0
เมื่อช่วงเย็น วันที่ 25 ต.ค.62 ได้มีการจัดแถลงข่าว เตรียมพร้อมจัดงาน เปิดเทศกาล “โคมยี่เป็ง ครั้งที่ 25”  ยิ่งใหญ่ใจกลางไนท์บาร์ซ่า ในคอนเซ็ปต์“ ตามประทีปโคมไฟในงานบุญตั้งธรรมหลวง”  อลังการขบวนโคมไฟสีสันยี่เป็ง เติมแต่งสีแห่งรัตติกาลยามค่ำคืนให้สว่างไสวต้อนรับนักท่องเที่ยว 10 พฤศจิกายนนี้ บริเวณถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ชมรมผู้ประกอบการศูนย์การค้าย่านไนท์บาซาร์ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การค้าเดอะพลาซ่า เชียงใหม่ ,...

เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ ธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ

0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมืออุทยานวิทย์ฯ มช. จัดงานเปิดตัวโครงการ “Food and Agri Chiangmai Tech Startup” (FACTS) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ สู่การสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

รมว.คมนาคม มาเชียงใหม่ดูการขยายอาคารสนามบิน และขยายสนามบินแห่งที่ 2 แต่สำเร็จหรือไม่คนเชียงใหม่ต้องร่วมแรงใจให้เกิดการพัฒนา

0
เมื่อเวลา 15.45 น.วันที่ 25 ต.ค. 62 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าด้านคมนาคม การขยายอาคารสนามบิน การสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม พร้อมรับฟังนโยบายี่ห้อประชุมชั้น 3 สำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภายหลังจากการประชุมเสร็จ นายศักดิ์สยาม...

สมาคมผู้ผลิต อาหารสำเร็จรูปจัดอบรมให้ความรู้ “การจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดหวาน”

0
สืบเนื่องจากการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) ในหลายพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดหวานของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลกระทบโดยตรงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผผลิตตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำ ผู้รวบรวมวัตถุดิบ โรงงานผู้ผลิตและแปรรูป และภาคการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว จึงหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี...