วันพฤหัสบดี, มกราคม 27, 2022
หน้าแรก 2020 กันยายน

จดหมายเหตุรายเดือน กันยายน 2020

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดบริการเต็มรูปแบบ หลังโควิด-19

0
พบกับกิจกรรมใหม่ “WOW AFRICA” มิติใหม่แห่งการเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ โลดแล่นไปในดินแดนแอฟริกา และการกลับมาอีกครั้งของทะเลบนยอดดอย ที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม อีกทั้งโปรโมชั่นต่างๆ มากมาย เริ่ม 1 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป วันนี้ (30 กันยายน 2563) เวลา 13.00 น....

เมืองปาย หลายหลากผู้คนและวัฒนธรรม

0
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่อนสอน ในอดีตเป็นเสมือนเมืองหน้าด่านของเชียงใหม่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ได้ค้นพบหลักฐานด้านโบราณวัตถุ โบราณสถานกล่นเกลื่อนในสมัยล้านนาราว 700 กว่าปี และหลายชิ้นเก่าแก่ถึงยุคหริภุญไชยตอนปลาย เป็นชุมชนอาศัยของชาวลัวะ ชาวเม็ง และกะเหรี่ยง มาก่อน บริเวณนี้มีลำธาร ลำห้วย ช้างพลายจำนวนมาก อันเป็นที่มาของชื่อเมืองปาย มีผู้สันนิษฐานกันว่า น่าจะมาจากคำว่า “พลาย” คือช้างเพศผู้ เมืองพลายเป็นเขตรอยต่อหรือประตูของเมืองเชียงใหม่ที่จะออกไปสู่แว่นแคว้นชุมชนไทใหญ่ ทำให้มีชาวไทใหญ่จากเมืองต่างๆ หลั่งไหลกันอพยพเข้ามาอยู่อาศัย อาทิ จากเมืองปั่น แสนหวี เมืองนาย เชียงตุง หมอกใหม่ ลางเครือ รวมไปถึงชาวพม่า มอญ และกะเหรี่ยง กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาตั้งรกรากแถบบ้านดอน ปัจจุบันคือบ้านเวียงเหนือ ตกลงใจกันอยู่ที่นั่น และยก “ขุนส่างปาย” ขึ้นเป็นเจ้าเมือง จากนั้นช่วยกันขุดคูรอบเวียง เพื่อป้องกันสัตว์มารบกวน มีประตูสามด้าน ทางทิศใต้เรียกว่า "ประตูดํา" เป็นประตูที่นําศพออกไปป่าช้า แล้วสร้างวัดในบ้านดอนทางทิศตะวันออกของเวียง “เตอเลอโข่ กรูวอ” เป็นผู้นำชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) บ้านห้วยแก้ว ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย (อดีตคนงานบริษัทบอมเบย์เบอร์ม่า ประจำสำนักงานเมืองปายและสำนักงานเชียงใหม่) ไปสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ เขาผู้นี้ได้นิมนต์ครูบาเจ้าศรีวิชัยมาเป็นประธานในการสร้างฉัตรยอดพระธาตุุเจดีย์วัดดอย ปัจจุบันคือสำนักสงฆ์พระธาตุศรีวิชัย (วัดแม่ปิงเก่า) การเดินทางจำเป็นต้องผ่านวัดน้ำฮูเป็นวัดแรก ทำให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยรับนิมนต์ก่อสร้างบูรณะเสนาสนะภายในวัดน้ำฮูด้วยเช่นกัน หลังจากเสร็จภารกิจที่วัดน้ำฮูก็เดินทางขึ้นมาสร้างวัดศรีดอนชัย (คนละวัดกับ “ศรีดอนชัย” อีกวัดหนึ่งในปัจจุบัน ศรีดอนชัยที่กล่าวถึงนี้ หมายถึง “เมืองแปงศรีวิชัย”) จากนั้นไปบูรณะวัดพระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุที่วัดเมืองแปง มีเกร็ดเรื่องเล่าเกี่ยวกับ “วาจาศักดิ์สิทธิ์” ของครูบาเจ้าศรีวิชัยในระหว่างการเดินทางข้ามน้ำแปงไปยังสะเมิงในช่วงฤดูแล้ง โดยญาติโยมที่ร่วมทางไปด้วยบ่นว่าไม่มีน้ำดื่มหาน้ำดื่มยาก แต่ครูบาเจ้าศรีวิชัยกลับบอกกับโยมผู้นั้นว่า “บ่ต้องห่วงดอก เดี๋ยวก็จะพบบ่อน้ำ” เดินต่อไปได้สักพักก็พบบ่อน้ำขนาดใหญ่มีน้ำใสสะอาดอยู่กลางดอยจริงตามวาจานั้น ชาวบ้านจึงเรียกขานบ่อน้ำนี้ว่า “น้ำบ่อครูบาเจ้าศรีวิชัย” ทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ เมืองปาย มีวัดที่น่าไปเยี่ยมชมจำนวนมาก อาทิ วัดเมืองแปง วัดน้ำฮู วัดเมืองแปง (ศรีวิชัย) เดิมมีชื่อว่า “วัดศรีดอนชัย” เนื่องจากเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเนินเขา ต่อมาภายหลังทางจังหวัดจึงเปลี่ยนมาเรียกว่า “วัดศรีวิชัย” ตามชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย ซึ่งได้เคยจาริกมาที่วัดนี้ แล้วริเริ่มสร้างเสนาสนะต่างๆ ครอบวัดเดิม ครั้นเมื่อได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2538 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็น “วัดเมืองแปง” อาศัยชื่อตามย่านภูมินามสถานที่ เนื่องจากเห็นว่าชื่อวัดศรีวิชัยนั้นอาจมีซ้ำกันหลายแห่ง แต่ชาวบ้านยังนิยมเรียกติดปากว่าวัดศรีวิชัย ทำให้วัดต้องใส่วงเล็บพ่วงท้ายประกอบกันเพื่อรำลึกถึงนามเดิม มูลเหตุที่วัดนี้มีชื่อว่าเมืองแปง มาจากคำบอกเล่าของอดีตเจ้าอาวาสทีี่มรณภาพไป คือ ครูบาสม โสภโณ หรือ “ตุ๊ลงสม”...

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้รับ คะแนนการประเมินหน่วยงานสูงเป็นอันดับสอง

0
นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นำทัพหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติผ่านการประเมินหน่วยงานสูงเป็นอันดับสอง รองจากองค์การบริหารนักพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์กรมหาชน) อันดับสามได้แก่ การท่องเที่ยวแห่ประเทศไทย อันดับสี่ ได้แก่ กรมพลศึกษา อันดับห้า ได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อันดับหก ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย อันดับเจ็ดได้แก่ กรมการท่องเที่ยว

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ 19 ปีหมีแพนด้าหลินฮุ่ยอย่างยิ่งใหญ่

0
กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ร่วมงาน และให้จัดแสดง นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมฉลองครบรอบ 71 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มอบหมายให้สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย จัดกิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันเกิด 19 ปี หมีแพนด้า “หลินฮุ่ย” ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563...

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดใช้อาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ เพิ่มศักยภาพการรองรับผู้มาใช้บริการกว่า 1,300 คัน ด้วยระบบการให้บริการที่ทันสมัย ปลอดภัย และสะดวกสบาย

0
วันที่ 28 ก.ย.63 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเอพีเอส จำกัด(CAPS...

การท่องเที่ยวมาเลเซียร่วมสำนักงานทูตเกษตรออกบูธในงาน Lanna Expo 2020 ที่จังหวัด เชียงใหม่ พร้อมกับถือโอกาสพบปะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่

0
จากการที่การท่องเที่ยวมาเลเซียประจำประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานฑูตเกษตร ภายใต้สถานเอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ร่วมงาน Lanna Expo 2020 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภายในบูธมาเลเซีย ได้จัดแสดงสินค้าเกษตรแปรรูปนำเข้าจากมาเลเซีย ได้แก่ ช้อคโกแลตบาร์ โรตีแช่แข็ง กาแฟสำเร็จรูป ชานมใส่อินทผลัม...

“DHOUSE” ผู้พัฒนาอสังหาฯ ระดับแนวหน้า จ.มหาสารคาม เดินสายโรดโชว์ขายหุ้นที่จ.ชม.

0
ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.ดีเฮ้าส์พัฒนา หรือ “DHOUSE” เตรียม ไอพีโอ 217.20 ล้านหุ้น เข้าตลาด mai ระดมทุนพัฒนาโครงการแนวราบ-อาคารพาณิชย์ตามแผนธุรกิจ พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำการพัฒนาอสังหาฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผนึก APM ที่ปรึกษาทางการเงิน และ บล.ฟิลลิป แกนนำการจัดจำหน่าย เดินสายโรดโชว์ 10 จังหวัด ...

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ICC FAIR 2020 CONCEPT ...

0
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม ICC FAIR 2020 CONCEPT "CHLOROPHYLL" ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 4 ตุลาคม 2563 เมื่อวันที่ 24...

บสย. เคียงข้าง SMEs เปิดสำนักงานเขต แห่งใหม่

0
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) คณะกรรมการ บสย. ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และ ผู้บริหาร บสย. ร่วมพิธีเปิด บสย. สำนักงานเขตนครหลวง แห่งใหม่ รองรับความต้องการผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งทุน และการค้ำประกันสินเชื่อ  ณ ที่ทำการสำนักงาน เลขที่...

กิจกรรม “Ikebana Workshop การสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น หรือ อิเคะบะนะ (Ikebana)”ภายในงาน Lanna Expo2020

0
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ได้รับเชิญจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุดยอดงานแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมนานาชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ภายในงาน Lanna Expo2020 ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 18-27 กันยายน พ.ศ.2563 ในการนี้ทางกงสุลญี่ปุ่นฯจึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “Ikebana Workshop การสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น หรือ อิเคะบะนะ (Ikebana)” ภายใต้ความร่วมมือจากชมรมอิเคะบะนะ เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน...