วันเสาร์, มกราคม 22, 2022
หน้าแรก 2021 เมษายน

จดหมายเหตุรายเดือน เมษายน 2021

บสย. เผยผลดำเนินงาน ไตรมาส 1/2564 ยอดค้ำฯ พุ่ง 40,570 ล้านบาท ช่วย SMEs ไทย ฝ่าวิกฤต

0
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เผย ผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อไตรมาสที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564 ยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อพุ่ง 40,570 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 16.6% นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ไตรมาสที่ 1 มกราคม -...

เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ ส่งมอบ ป๊อปคอร์น ทู โก และ ป๊อปสตาร์ สแน๊ค เพื่อช่วยเพิ่มพลังกายและสร้างพลังใจให้เหล่านักรบเสื้อขาว ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย แม่โจ้

0
คุณธีรพล ปวงตา ผู้จัดการเขต ในนาม บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เอกพงษ์ กันทายวง ผู้แทน มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ผนึกกำลังร่วมส่งมอบกำลังใจให้กับ คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทุกท่าน โดยได้ส่งมอบ...

ศธ.เร่งขับเคลื่อน 12 นโยบายหลัก

0
ศธ.ประชุมขับเคลื่อนงานตามนโยบายหลัก 12 ข้อ นโยบายเร่งด่วน 7 ข้อ ปลัด ศธ.ย้ำต้องมีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมภายใน 5 เดือนเมื่อวันที่ผ่านมา นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการปลัด ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...

มช.ใจดีลดค่าเทอม ห้วงโควิดระบาด!

0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ลดค่าเทอม ค่าหอพัก ช่วยนักศึกษา-แบ่งเบาภาระผู้ปกครองในห้วงโควิด-19ระบาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีฯ ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ ระบุว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง เศรษฐกิจมีสภาวะถดถอยอย่างรุนแรง มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและผู้ปกครอง จึงพิจารณามาตรการในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา เพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้ตามแผนการศึกษาอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา...

เรียนอย่างไรให้ไปถึงฝัน

0
เรียนอย่างไรให้ไปถึงฝัน……………นายแพทย์ ไอรดา สิทธิ เจ้าของ Dr.Emmy Clinic ศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ "ดอกปีบช่อที่ 103" เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "เรียนอย่างไรให้ไปถึงฝัน" ในกิจกรรมเปิดโลกการแพทย์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับน้องๆ นักเรียนวัฒโนทัยพายัพ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมผูกมิตร...

แม่โจ้เปิดหลักสูตรนานาชาติ ให้เรียนออนไลน์ข้ามประเทศ

0
ม.แม่โจ้ ประชุมร่วม National Chin-Yi University of Technology (Taiwan) เตรียมเปิด หลักสูตรนานาชาติเรียนออนไลน์ข้ามประเทศ เมื่อวันที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมออนไลน์ ร่วมกับ Prof.Dr. Win-Jet Luo/ Vice President...

มอบให้เป็นสื่อการสอน

0
มอบให้เป็นสื่อการสอน………………วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยสาขางานยานยนต์ รับมอบรถยนต์ Mitsubishi Galant 2.0 Ultima จากพระธีระวิทย์ จิรวฑฌโน และนางสาวรุ่งทอง สระครูพันธุ์ ผู้ปกครองนายณัฐชนน บัวผัน ศิษย์เก่าสาขางานยานยนต์ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษาสาขางานยานยนต์ โดยมีอาจารย์ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์พิภพ ปัญญาฟู หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกล อาจารย์ภราดร ทองศิริ...

7 ทศวรรษ เมืองไทยฯ

0
7 ทศวรรษ เมืองไทยฯ………………บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย โพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ ยุพา ล่ำซำ และ สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การก่อตั้ง เมืองไทยประกันชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญรุ่งเรือง ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ณ...

มทร.ล้านนา-ออมสิน สอนชุมชนกะเหรี่ยง ผู้พิการฯพัฒนาผ้าทอ

0
มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงผู้พิการทางสายตาตามภูมิสังคม ในพื้นที่พระราชดำริอำเภออมก๋อยผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ธนาคารออมสิน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยงผู้พิการทางสายตาในพื้นที่พระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ณ บ้านยางเปาเหนือ ตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้บกพร่องทางสายตาชุมชนกะเหรี่ยงพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และยกระดับผ้าทอกะเหรี่ยง โดยใช้อัตลักษณ์ตามภูมิสังคมของตนเองซึ่งนำมาสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน...

สกู๊ปพิเศษ….รพ.สนามแม่โจ้ ปลอดภัยต่อชุมชน 100%

0
โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการแก้ไขวิกฤติโรคระบาด ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทราย (ศปก.อ.) เรื่อง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำรองเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 โดยทางโรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะดูแลมาตรฐานความปลอดภัย กำกับมาตรการทางสาธารณสุข และการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันโรคและปกป้องบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด นพ.ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอสันทราย ในฐานะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้...