วันพฤหัสบดี, มกราคม 27, 2022
หน้าแรก 2021 กรกฎาคม

จดหมายเหตุรายเดือน กรกฎาคม 2021

ซินเซิงฯ ศูนย์สอบยอดเยี่ยม

0
นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายภาษาจีน เข้ารับโล่รางวัลศูนย์สอบยอดเยี่ยม ในงานประกาศรางวัลศูนย์สอบย่อยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และงานสัมมนาการสอนภาษาจีนนานาชาติในเขตพื้นที่ภาคเหนือ" โดยมี ศาสตราจารย์เสิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มช. (ฝ่ายจีน) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศธ.แจกพันธุ์ปลากล้าฟ้าทะลายโจร

0
“อาชีวะเกษตรและประมงทั่วประเทศ” เร่งปลูกฟ้าทะลายโจรและกระชาย 2 แสนต้น เดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยโควิด 19ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อาชีวะเกษตรและประมง เดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยโควิด 19 สั่งการ “อาชีวะเกษตรและประมงทั่วประเทศ” เร่งเพาะกล้าพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และกระชาย กว่า 2 แสนต้น แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมชื่นชมครู บุคลากร...

พายัพ-แม่โจ้ ร่วมมือพัฒนากัญชง-กัญชา

0
มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับสารสกัดกัญชงและสารสกัดกัญชา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย อ.อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ รศ. ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี (กิจการพิเศษและพัฒนานักศึกษา) ศ.เกียรติคุณ ดร. อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ...

ถวายเทียน 8 วัด

0
ถวายเทียน 8 วัด………………โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นำนักเรียนไปร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา 8 วัด ตามพื้นที่หมู่บ้านของนักเรียน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2564 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

มทร.ล้านนา ลำปาง สานภูมิปัญญาท้องถิ่น

0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการวันวัฒนธรรม “สืบสานล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” จัดกิจกรรมย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติแก่ผู้สนใจ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปางโดยกิจกรรมกิจกรรมย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมและศิลปะแห่งการย้อมสีผ้า เริ่มตั้งแต่กระบวนการการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติตั้งแต่เริ่มเตรียมวัตถุดิบ การย้อมสีและการดูแลผ้าหลังการย้อมสี เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

ชวนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา

0
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญผู้สนใจส่งประวัติ-ผลงานเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ประจำปี 2565ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการ "เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา" เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เป็นเพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน...

บริจาคข้าวให้คนแก่

0
บริจาคข้าวให้คนแก่………….บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดย นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคข้าวสารจำนวน 2,272 กิโลกรัม ให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

มช.ถวายเทียนพรรษา

0
มช.ถวายเทียนพรรษา………………ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2564 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้นไม้ในฤดูฝน ดูแลอย่างไรให้สวยงาม

0
เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ต้นไม้ที่ผ่านการออกดอกและพักตัวในฤดูร้อนมาแล้วจะเริ่มฟื้นตัว เจริญเติบโตแทงยอดใหม่ ต้นไม้จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งในช่วงฤดูฝนนี้ดูเหมือนว่าต้นไม้จะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและแข็งแรงดี แต่เมื่อมองให้ดี จะมีปัญหาอุปสรรคมากมายเกี่ยวกับโรคพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน่าอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่เปียกชื้น เป็นระยะเวลายาวนาน ตลอดจนความร้อนอบอ้าวของสภาพโรงเรือนที่เลี้ยงและสภาพน้ำขังเป็นเวลานาน จะเป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียเป็นอย่างมาก หรือทำให้รากเน่าเนื่องจากรากขาดอากาศหายใจดังนั้น จึงจำเป็นต้องมาดูแลเอาใจใส่ให้มากกว่าปกติและหาทางป้องกันไว้ก่อนที่สายเกินไปเพื่อให้ต้นไม้มีสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงสามารผ่านฤดูฝนไปได้ ในการดูแลรักษาต้นไม้ในฤดูฝนสิ่งที่สำคัญคือการควบคุมการให้น้ำ โดยการให้น้ำตามเหมาะสม หากมีฝนตกมากหรือสภาพอากาศค่อนข้างชื้น หรือวัสดุปลูกยังชื้นอยู่ ควรเลื่อนการให้น้ำออกไปหรือรดให้น้อยลง ตลอดจนควรมีการป้องกันไม่ให้ต้นไม้ได้รับฝนมากเกินไป โดยหลังคากันฝนอีกชั้นหนึ่งหรือทำร่องระบายน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ หรือทำคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าสู่พื้นที่ปลูกพืชส่วนการให้ปุ๋ยนั้น ควรเปลี่ยนสูตรปุ๋ยให้มีธาตุโปตัสเซียมมากขึ้นเพื่อให้พืชมีความแข็งแรงมากขึ้น...

จี้ขึ้นทะเบียนคนเก็บลำไย

0
ผวาคลัสเตอร์คนเก็บลำไยเชียงใหม่ ทำโควิดลามเป็นวงกว้าง จังหวัดฯ ล้อมคอก! แจ้งแรงงานเก็บผลผลิตลำไย ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ ต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างถิ่น ที่สำนักงานเกษตรในท้องที่ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 สิงหาคม นี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งแจ้งให้แรงงานเก็บผลผลิตลำไยนอกเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการเคลื่อนย้ายเข้ามา ต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างถิ่น ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 20,000...