วันพุธ, ตุลาคม 20, 2021
หน้าแรก แท็ก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP)

แท็ก: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP)

DITP เดินหน้าโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 ดันสินค้าเกษตรไทย สู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มโลจิสติกส์

0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก เวทีส่งเสริมการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยระบบโลจิสติกส์ยุคใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง Auditorium สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ...

DITP นำทัพผู้ประกอบการภาคเหนือ ยกระดับมาตรฐานสินค้า พัฒนาศักยภาพสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ก้าวสู่ตลาดโลก

0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จับมือสมาคมการพิมพ์ไทย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ผนึกกำลังครั้งสำคัญในการร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐาน และผลักดันผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รวมถึงผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ให้สามารถขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่จะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก (ภาคเหนือ) ขึ้น โดยมี นางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ...

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โชว์ “ชุดไหมไทย” ตัดหรู ด้วยศิลปะ “โอต์ กูตู”

0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญา และการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งทางกรมฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นในหลายมิติ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร การสร้างศักยภาพในการผลิต การออกแบบ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างโอกาสการค้าในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย และแฟชั่นเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าไหมไทย นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีชื่อเสียงในระดับสากล และมีศักยภาพในการเติบโตสูง ดังจะเห็นจากในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป และผ้าผืนที่ทำจากไหม มูลค่าส่งออกหลายล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยเหตุนี้ คุณกวิน...