วันอาทิตย์, มกราคม 23, 2022
หน้าแรก แท็ก กรมส่งเสริมการเกษตร

แท็ก: กรมส่งเสริมการเกษตร

พันธุ์ทิพย์ชม.จับมือกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดตลาดนัดการเกษตร หนุนเกษตรกรรุ่นใหม่

0
จากสถานการณ์โรคระบาดเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2020 หลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อได้ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก และมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิดปัญหาติดขัดทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การทำงาน และการดำเนินธุรกิจ หลายธุรกิจประสบปัญหาโดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 12 ของ GDP ผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าวได้ขยายวงกว้างไปยังภาคอุตสาหกรรมทำให้ห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขาดตอน การค้าระหว่างประเทศชะลอตัวและหยุดชะงัก ท้ายที่สุดผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็กขาดรายได้ สภาพคล่องไม่เพียงพอมีความเสี่ยงถึงขั้นปิดกิจการแรงงานเผชิญความเสี่ยงอาจถูกเลิกจ้างจำนวนมากตลอดจนประชาชนทั่วไปไม่สามารถประกอบอาชีพหรือหารายได้ได้ตามปกติทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพ การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว (กรมส่งเสริมการเกษตร,2563 ) ...

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ขึ้นเหนือเปิดงาน “มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ ภาคใต้ 63”

0
กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ จัด "มหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 2563" ขึ้น โดยมีนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดงาน นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด ณ...

เชียงใหม่ขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่กว่า 5,000 ครัวเรือน

0
นายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนางแจ่มจันทร์ อุดหนุนเกษตรกร อำเภอสารภี ร่วมถ่ายทำรายการความสุขประเทศไทย "เกษตรทฤษฎีใหม่สู่เกษตรไทย"สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธ์เขต3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งดำเนินการแล้วกว่า 2,000 ครัวเรือน รวมถึงปีที่จะดำเนินการในปี 2562 นี้อีกจำนวน 3,035 ครัวเรือน อย่างเกษตรกรต้นแบบนางแจ่มจันทร์ อุดหนุน เดิมปลูกพืชเชิงเดี่ยว...