วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก กระเจียวอรุณ-ช่อม่วงพิทักษ์

แท็ก: กระเจียวอรุณ-ช่อม่วงพิทักษ์

ฮือฮา! พืชชนิดใหม่ของโลก กระเจียวอรุณ-ช่อม่วงพิทักษ์

0
นักพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบพืชถิ่นเดียว และพืชหายากชนิดใหม่ของโลกจากภาคเหนือของไทย กระเจียวอรุณ และช่อม่วงพิทักษ์ ป่าบริเวณเขาหินปูนในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งการค้นพบครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และยังมีพืชพรรณชนิดใหม่ๆ ที่รอการค้นพบอีกเป็นจำนวนมากทีมนักพฤกษศาสตร์จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทีมนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ดร.จรัญ มากน้อย ดร.ศรายุทธ รักอาชา และดร.วรนาถ ธรรมรงค์...