วันเสาร์, ตุลาคม 16, 2021
หน้าแรก แท็ก กาดนัดสีเขียว

แท็ก: กาดนัดสีเขียว

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิด “กาดนัดสีเขียว”

0
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิด "กาดนัดสีเขียว" สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดกาดนัดสีเขียว เพื่อจำหนำยสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า เชียงใหม่ไนท์ชาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่าที่มีพื้นที่ติดกับชุมชนโดยรอบ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองควาย ตำบลบ้านปง ตำบลแม่เหียะ และตำบลสุเทพ...