วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก การจัดทำบัญชีครัวเรือน

แท็ก: การจัดทำบัญชีครัวเรือน

อบจ.เชียงใหม่ ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน อ.สันป่าตอง

0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอสันป่าตอง จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อำเภอสันป่าตองในการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสันป่าตองที่เข้าอบรมสามารถวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนของตนทำให้เกิดเงินออมและสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินในครัวเรือนได้...