วันเสาร์, ตุลาคม 16, 2021
หน้าแรก แท็ก การท่องเที่ยว

แท็ก: การท่องเที่ยว

จัดระเบียบมัคคุเทศก์ ยกระดับการท่องเที่ยวไทย

0
จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นจังหวัดศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคเหนือ ที่โดดเด่นทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งโบราณสถาน และวิถีชุมชนที่หลากหลาย ตลอดจนเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามโอบล้อม จึงเป็นจุดดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการจัดการที่มีมาตรฐานอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาหลายด้าน จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญด้านการท่องเที่ยว เมื่อห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับ นายคมสัน สุวรรณอัมพา...

ระดมกึ๋นหารือจัดการท่องเที่ยว จัดระเบียบมัคคุเทศก์เชียงใหม่

0
ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถกปัญหาการจัดการท่องเที่ยวและการจัดระเบียบมัคคุเทศก์ หาแนวทางยกระดับการท่องเที่ยวไทย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว หารือปัญหาและมาตรการจัดระเบียบการท่องเที่ยว และรับฟังสภาพปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหารือแนวทางแก้ปัญหากรณีมัคคุเทศก์เถื่อน และแนวทางการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคเหนือ ที่โดดเด่นทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งโบราณสถาน...

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ค้ามนุษย์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว

0
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยวจัดเสวนาและขบวนเดินรณรงค์ในชีวิตในพื้นที่เป้าหมายคือ จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพัทยาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เพื่อการสร้างความรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว รวมถึงมีการเสวนา โดยวิทยากรคือ พ.ต.อ.พัลลภ สุภิญโญ ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว,นายพรชัย จิตนวเสถียร กรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตอารยธรรมล้านนาอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่และอดีตนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ และนางวีรวรรณ...