วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก การประชุมเวทีการรับฟังความคิดเห็น

แท็ก: การประชุมเวทีการรับฟังความคิดเห็น

การประชุมเวทีการรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการน้ำตำบลบ้านกลาง

0
วันนี้ (28 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมเวทีการรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการน้ำตำบลบ้านกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง จากปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายไม่ทัน ส่งผลให้เกิดความเดือนร้อน ความเสียหาย และอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และพัฒนาระบบการจัดการน้ำภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน...