วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก การแข่งขันกีฬานักเรียน

แท็ก: การแข่งขันกีฬานักเรียน

เชียงใหม่พร้อมแล้ว!! เจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.ครั้งที่ 36 “นครเชียงใหม่เกมส์”

0
เทศบาลนครเชียงใหม่ตรวจสนามการแข่งขัน พร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.ครั้งที่ 36 "นครเชียงใหม่เกมส์" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจความพร้อมของสนามแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 "นครเชียงใหม่เกมส์ "ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 นี้ โดยมีนายสุนทร...

เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อ.สันทราย 2561

0
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอสันทราย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายทวี โปธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันพระเนตร นายกสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพครูและบริหารการศึกษาอำเภอสันทราย กล่าววัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพลานามัยให้เด็กในวัยเรียนได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นกำลังสำคัญของชาติและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกทางด้านกีฬาและพัฒนาความสามารถไปสู่มืออาชีพ...