วันจันทร์, ตุลาคม 25, 2021
หน้าแรก แท็ก การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

แท็ก: การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

พะเยาทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

0
จังหวัดพะเยาทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 5 ระหว้างวันทั่ 20-21 กันยายน 2561 ณ บริเวณอาคารทำการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย