วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก คุมโควิดแพร่

แท็ก: คุมโควิดแพร่

ผุดคู่มือ 6 มิติ ใช้ในโรงเรียน คุมโควิดแพร่

0
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางกรอบแนวทางพร้อมจัดทำคู่มือ 6 มิติ ตามข้อเสนอองค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติและองค์กรภาคี เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO Thailand)...