วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก

แท็ก: จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก

สำรวจช่องทางการค้าชายแดน

0
เมื่อวันที่ผ่านมา นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจช่องทางการค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายอำเภอเชียงดาว ในการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่