วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก ตรวจเยี่ยม

แท็ก: ตรวจเยี่ยม

ตรวจเยี่ยม

0
ตรวจเยี่ยม………….นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ และให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์ทวิช แก้วประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่...

ตรวจเยี่ยม

0
ตรวจเยี่ยม…….ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินการโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ TCDC เชียงใหม่ ศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงให