วันเสาร์, มกราคม 22, 2022
หน้าแรก แท็ก ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์

แท็ก: ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์

ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์

0
ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์…………..มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับจังหวัดน่าน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่านและสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืน จัด “ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง จัดจำหน่าย ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รมช.เกษตรฯ เปิดงานวันดินโลก ภายใต้หัวข้อ “ Be the Solution to Soil Pollution ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษ...

0
รมช.เกษตรฯ เปิดงานวันดินโลก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อให้ประชาชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน สนองนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันดินโลก อำเภอแม่แจ่ม ปี 2561 และร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “คืนชีวิตให้แจ่มด้วยเกษตรอินทรีย์” โดยอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรดิน...