วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก ตลาดเกษตรกร ชม.

แท็ก: ตลาดเกษตรกร ชม.

ตลาดเกษตรกร ชม.สินค้าเกษตรปลอดภัย ห่างไกล “โควิด-19”

0
นางนันทิยา ดวงไทย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตที่เกษตรกรนำมาจำหน่าย ณ ตลาดเกษตรกรกรเชียงใหม่ โดยมีร้านที่มาจำหน่ายครั้งนี้จำนวน 50 ร้านค้า สินค้าที่นำมาจำหน่ายมีทั้ง พืช ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้กำหนดมาตรการด้านคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตรที่นำมาจำหน่าย จึงจัดให้มีการตรวจหาสารพิษตกค้างในพืชผักที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายเป็นประจำ ด้วยชุดทดสอบ GT Test Kit ซึ่งครั้งนี้ได้ตรวจพืชผักจำนวน 23 ชนิด...