วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก นายประภาศ คงเอียด

แท็ก: นายประภาศ คงเอียด

บสย. แต่งตั้ง นายประภาศ คงเอียด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บสย.

0
คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีมติแต่งตั้ง นายประภาศ คงเอียด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บสย. แทนนายบรรยง วิเศษมงคลชัย ซึ่งครบวาระ มีผลตั้งแต่ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นายประภาศ คงเอียด ประธานกรรมการ บสย. ปัจจุบันอายุ 59 ปี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง...

กองสลากแชมป์ นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 4 หมื่นล้านบาท

0
นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) รวมจำนวน 169,159 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายเงินนำส่งรายได้แผ่นดินตามเอกสารงบประมาณที่ 168,000 ล้านบาท จำนวน 1,159 ล้านบาท นายชาญวิทย์ นาคบุรี...