วันเสาร์, มกราคม 22, 2022
หน้าแรก แท็ก บริษัท บีอินเนสตาร์ ทีแอนด์เอ็น จำกัด

แท็ก: บริษัท บีอินเนสตาร์ ทีแอนด์เอ็น จำกัด

ลงนาม

0
รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนิพนธ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีอินเนสตาร์ ทีแอนด์เอ็น จำกัด ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านวิจัยสู่ภาคเอกชน โดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ไปต่อยอดในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพ รวมถึงการนำงานวิจัยไปใช้ได้จริง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้