วันอาทิตย์, มกราคม 23, 2022
หน้าแรก แท็ก บุญเลิศออกคำสั่ง

แท็ก: บุญเลิศออกคำสั่ง

“บุญเลิศ”ออกคำสั่งเข้ม!ตั้งจุดตรวจ คัดกรองบุคลากรในสังกัดอบจ.ชม.

0
นายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่ห่วงใยสถานการรณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองบุคลากรของอบจ.ทุกคนที่เข้ามาทำงานในสำนักงานอบจ.เชียงใหม่ พร้อมบูรณาการทุกอย่างด้านความสะอาดเพื่อให้เป็นสถานที่ราชการที่สร้างความมั่นใจและปลอดให้พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของราชการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้ 1.จะเปิดให้เข้า - ออก อาคาร ตึก 4 ชั้น เพียงทางเดียว คือทางประตูเข้า – ออกด้านหน้าอาคารเท่านั้น โดยจะตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุกคน...