วันจันทร์, ตุลาคม 25, 2021
หน้าแรก แท็ก บ้านเมืองมาง

แท็ก: บ้านเมืองมาง

บ้านวัดเมืองมาง

0
บ้านเมืองมาง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ขอบกำแพงเมืองเชียงใหม่ด้านทิศใต้ เล็กจริงๆ หากเทียบกับหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านธาตุคำ บ้านนันทาราม ที่อยู่ถัดไปด้านตะวันตก บ้านเมืองมางอยู่ข้างวัดเมืองมาง มีบ้านเรือนเดิมไม่เกิน 10 ครอบครัว ติดกันเป็นบ้านกองทราย มีครอบครัวมากกว่าเล็กน้อยประมาณ 15 ครอบครัวแถบนี้ส่วนหนึ่งเป็นศรัทธาวัดเมืองมาง อีกส่วนหนึ่งเป็น ศรัทธาวัดธาตุคำ ซึ่งอยู่ไม่ไกล หมู่บ้านเล็กๆ มักแอบอิงกับหมู่บ้านหรือชุมชนใหญ่กว่าดังนั้นคนบ้านเมืองมาง หากถูกถามว่าบ้านอยู่ไหน มักตอบว่า บ้านอยู่ประตูเชียงใหม่ แล้วต่อขยายความว่า"แถวข้างวัดเมืองมาง"บ้านเมืองมางย่อมมีความเป็นมาสอดคล้องกับวัดเมืองมาง วัดเมืองมางมีประวัติว่า...