วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก ประชุม

แท็ก: ประชุม

ประชุม

0
ประชุม...........นายคมสัน สุวรรณอำพา รอง ผวจ.ชม.ชเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อมูลการเสนอตัวในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครเจียงใหม่เกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “เจียงใหม่เกมส์” และจะนำข้อมูลเสนอต่อ กกท.ภายในวันที่ 5 ส.ค.63 ต่อไป

ประชุม

0
ประชุม…………นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ. 2565) และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2565) ครั้งที่ 2/2563 ทั้งนี้เพื่อพิจารณารางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ การประกวดสัญลักษณ์สัตว์นำโชค(Mascot) การประกวดคำขวัญ และการพิจารณารูปแบบเหรียญรางวัล ณ ห้องประชุมเล็ก (อาคารหอพัก 700...