วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก ประชุมคณะกรรมการ

แท็ก: ประชุมคณะกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงาน นโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

0
เมื่อวันที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ประชุมขับคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะอำนวยการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ...

ประชุมคณะกรรมการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จ.เชียงใหม่

0
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  เวลา  14.00 น. นายธวัช  ใสสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวทักษนันท์ แขมหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม ครบรอบ 1 ปี ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 5...