วันเสาร์, มกราคม 22, 2022
หน้าแรก แท็ก ประชุมคณะกรรมการการประเมินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

แท็ก: ประชุมคณะกรรมการการประเมินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

ประชุมคณะกรรมการการประเมินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

0
วันนี้ (18 ม.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535, แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยอัตราตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย...