วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก ป้องกันตัวเอง จากไขมันเกาะตับ

แท็ก: ป้องกันตัวเอง จากไขมันเกาะตับ

…..สาระน่ารู้….. ป้องกันตัวเอง จากไขมันเกาะตับ

0
เนื่องจาก "ไขมันเกาะตับ" เป็นภัยเงียบ ไม่มียารักษาโดยตรง โรคนี้มักไม่แสดงอาการกระโตกกระตากให้เราได้ทราบล่วงหน้าก่อน ซึ่งมีการดำเนินโรคยาวนานเป็นสิบปี ส่วนใหญ่จะตรวจพบว่ามีไขมันพอกตับ ก็ต่อเมื่อไปตรวจสุขภาพ เจาะเลือดแล้วพบค่าเอมไซม์ตับผิดปกติไป ดังนั้นการป้องกันโรคนี้ที่ดีที่สุดคือพยายามดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดี และปรับเปลี่ยนแบบแผนการใช้ชีวิต หรือไลฟ์สไตล์จะช่วยได้มาก เกราะป้องกันตัวเองให้ห่างจาก "ไขมันเกาะตับ" มีหลายข้อ คือ 1.ลด-ละ-เลิก...