วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก "ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์

แท็ก: "ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์

“ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์” ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี และอาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ประเมินใน 5 หัวข้อหลัก คือ การครองตน...