วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก พระนางจามเทวี

แท็ก: พระนางจามเทวี

“เสน่ห์สีสัน แห่งลำพูน”Blooming of Lamphun ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

0
จังหวัดลำพูนกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategic) ในการพัฒนาให้เป็น และเมืองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) เนื่องจากมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่รอการพัฒนากิจกรรม เพื่อสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวเพิ่ม ที่สำคัญคือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในหมู่บ้านชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และมีโอกาสจากการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัด ได้รับโอกาสและความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจากการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และจัดทริปเพิ่มเติมเพื่อมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำพูน และนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางมาเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน...

ชาวลำพูน ร่วมเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรี แห่งนครหริภุญไชย

0
วานนี้ ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.บ้านกลาง และประชาชนทั่วไป ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีปฐมกษัตรี แห่งนครหริภุญไชย โดยได้ประกอบพิธีทางศาสนา ตลอดจนการถวายเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวี และการแสดงฟ้อนสักการะเทิดพระเกียรติ ฟ้อนเล็บถวาย โดยคณะช่างฟ้อนจิตอาสาตำบลบ้านกลาง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อนครหริภุญชัย และเพื่อเป็นสิริมงคล ณ...