วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก พระเจ้ากาวิละ

แท็ก: พระเจ้ากาวิละ

เทิดพระเกียรติ

0
พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่าน กษัตริย์ผู้เป็นวีรบุรุษแห่งแคว้นล้านนา พิธีจัดขึ้น ณ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่

พิธีเทิดพระเกียรติ พระเจ้ากาวิละ

0
เช้าวันนี้ (5ก.พ.63) มณฑลทหารบกที่ 33 โดย พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 2563 ณ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ มีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชน...

จากเมืองเชียงใหม่ในฐานะ หัวเมืองประเทศราช ...

0
นับแต่พญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ที่บริเวณที่ราบเชิงดอยสุเทพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๘๓๙ พระองค์โดยเฉพาะในสมัยของพระเจ้าติโลกราช เมืองเชียงใหม่มีกองทัพที่เข้มแข็ง มีความสามารถทัดเทียมกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาของพระเจ้าบรมไตรโลกนาถ กองทัพเมืองเชียงใหม่ยกไปตีจนสุดเมืองพิษณุโลก             หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในปี พ.ศ. ๒๑๐๑ เป็นต้นมา เมืองเชียงใหม่อยู่ภายใต้การปกครองของพม่าถึง ๒๐๐  ปีเศษหลังจากที่พระเจ้าตากสินมหาราชประกาศอิสรภาพและยกกองทัพมาขับไล่พม่าจากเมืองเชียงใหม่และมาสำเร็จในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ สามารถขับไล่พม่าจากเมืองเชียงใหม่และเมืองอื่นๆในล้านนาได้สำเร็จโปรดเกล้าฯ ให้เจ้ากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่             นับแต่ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ สมัยพระเจ้ากาวิละเป็นต้นมาเมืองเชียงใหม่ปกครองโดยราชวงศ์ “เจ้าเจ็ดตน” เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่รวม ๙ องค์ประกอบด้วย พระเจ้ากาวิละเจ้าธรรมลังกาเจ้าคำฟั่นเจ้าพุทธวงศ์พระเจ้ามโหตรประเทศพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์พระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์เจ้าแก้วนวรัฐ เนื่องจากการดำรงตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ที่กรุงเทพฯ ดังนั้นเจ้าผู้ครองนครที่เป็น “พระเจ้า” ต้องได้รับการพระราชทานเป็นกรณีพิเศษ             นับจากสมัยของพระเจ้ากาวิละเมืองเชียงใหม่อยู่ในฐานะหัวเมืองประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์ หรือกรุงเทพฯ เช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ...