วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก พัฒนาศักยภาพ

แท็ก: พัฒนาศักยภาพ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเชียงใหม่ จัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล

0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัลเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมและพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลเชิงดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว Tourism Intelligence Center (TIC) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา...