วันจันทร์, ตุลาคม 25, 2021
หน้าแรก แท็ก พิงคนครเกมส์

แท็ก: พิงคนครเกมส์

เปิดกีฬา

0
เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 3 "พิงคนครเกมส์" ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

“พิงคนครเกมส์” ยิ่งใหญ่อลังการ

0
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 “พิงคนครเกมส์” ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ของอาจารย์และบุคลากร สร้างความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาประเพณีฯ “พิงคนครเกมส์”...

ม.ราชภัฎ ชม. พร้อมรับกีฬา “พิงคนครเกมส์”

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3 “พิงคนครเกมส์” ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทั้ง 12 ฝ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ...